ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Stanisław Mockałło

29-04-1916 – 2004 r.

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Stanisław

 

NAZWISKO: Mockałło

 

IMIĘ OJCA: Piotr

 

IMIĘ MATKI: Maria

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Stankiewicz

 

DATA URODZENIA: 29-04-1916

 

MIEJSCE URODZENIA: Białohruda, pow. Lida, woj. nowogródzkie

 

DATA ŚMIERCI: 2004 r.

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Warszawa

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

żołnierz Okręgu Nowogródzkiego AK, Obwód Lida

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

kapral podchorąży; ps.”Minior”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Lida, ul. Grażyny 25

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

20.01.1945 r. przez NKWD w domu w Lidzie bez broni

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

skazany z par. 8-38 za przynależność do AK – wyrok : 5 lat łagrów

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Lida, Mińsk Białoruski, więzienie przesyłowe Świerdłowsk

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

obw. Niżnyj Nowogród, Suchobiezwodnaja – Unżłag – robotnik budowlany

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

Stanisław Bojaryn (?), Mikołaj Biruk

DATA ZWOLNIENIA:

20.01.1950 r.

ZESŁANIE:

1950-1956 r. – Krasnojarski Kraj – praca jako muzyk

DATA POWROTU DO KRAJU:

25.08.1956 r.

MIEJSCE POWROTU:

POSIADANE ODZNACZENIA:

Krzyż AK (Londyn), Odznaka Akcji „Burza”, Krzyż Weterana

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Po powrocie z zesłania Pan Mockałło pracował jako artysta śpiewak. Zmarł w Warszawie w 2004 r.

Skany / fotografie: