ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Jadwiga Ostrowska

05-07-1919 – 02-12-2005

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Jadwiga

 

NAZWISKO: Ostrowska

 

IMIĘ OJCA: Stanisław

 

IMIĘ MATKI: Wiktoria

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Malinowska

 

DATA URODZENIA: 05-07-1919

 

MIEJSCE URODZENIA: Nowa Wieś, pow. Mońki, woj. białostockie

 

DATA ŚMIERCI: 02-12-2005

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Orzysz, woj. warmińsko-mazurskie

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

01-04.1940 r. – żołnierz Okręgu Białostockiego SZP-ZWZ, Obszar Wschód, oddział Osowiec- dowódca – por. Władysław Chojnowski (ps.”Kret”) (?)

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

szeregowa, ps. „Kasia”; łączniczka oddziału

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Nowa Wieś, pow. Mońki, woj. białostockie

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

27.04.1940 r. przez NKWD w Twierdzy Osowiec

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

oskarżona o przemyt broni, skazana przez Trybunał Wojskowy 10 Armii ZSRR w dniu 11.08.1940 r. z art. 72a KK BSRR na 5 lat łagrów oraz 5 lat pozbawienia praw obywatelskich

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Białystok, Orsza, Moskwa, Leningrad

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

Murmańsk, Archangielsk, Kołtas

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

DATA ZWOLNIENIA:

07.1942 r. (?)

ZESŁANIE:

nie dotyczy

DATA POWROTU DO KRAJU:

28.02.1948 r.

MIEJSCE POWROTU:

Wierzbiny, gm. Orzysz

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pani Ostrowska była członkiem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz Związku Subiraków. Zmarła w 2005 r. w Orzyszu i została pochowana na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Ełckiej w tym mieście – sektor A1, rząd 17, grób 2.

Skany / fotografie: