ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Gabriel Plech

06.10.1926 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Gabriel

 

NAZWISKO: Plech

 

IMIĘ OJCA: Antoni

 

IMIĘ MATKI: Teresa

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Lenczewska

 

DATA URODZENIA: 06.10.1926

 

MIEJSCE URODZENIA: Nierowo

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

Żołnierz AK, Obwód Grodzieński. Drużyna Grodno, okręg drużynowy ps.”Osowski Kużelewski Józef ,”Jastrząb” Tertel Władysłąw , Milewski „Ryś”

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

szeregowy, ps.”Lis”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Druskieniki, obw.Grodno

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

Aresztowany w 06.1945 przez NKWD we wsi Jeziorki, z bronią w ręku

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

Skazany z 63-1 art. 76 BSSR na rozstrzelanie (kara zmieniona na 20 lat łagrów, po 3 miesiącach) za przynależność do AK

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Więzienia w Jeziorkach,Druskieniki,Grodnie, Brześciu, Moskwie, Wołogdzie

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

Workuta (od 1946)- kopalnie węgla

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

DATA ZWOLNIENIA:

06.1958

ZESŁANIE:

DATA POWROTU DO KRAJU:

09.1958

MIEJSCE POWROTU:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Skany / fotografie: