ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Cecylia Polanowicz

30.01.1927 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Cecylia

 

NAZWISKO: Polanowicz

 

IMIĘ OJCA: Adam

 

IMIĘ MATKI: Maria

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Łojko

 

DATA URODZENIA: 30.01.1927

 

MIEJSCE URODZENIA: Władysławowo pow.Lida

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

Działalność powojenna (1945-1948) grupa pod dowództwem „Żubra”- Michała Durysa (lub Duriasza) na terenie pow.Lida

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

Łączniczka,ps.”Celina”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Władysławowo, pow.Lida

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

Aresztowana 07.06.1948 przez MWD

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

Skazana w 1948 na 25 lat więzienia lub łagrów

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

Poprawczy Obóz Pracy Mordowska ASSR

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

DATA ZWOLNIENIA:

31.03.1956

ZESŁANIE:

DATA POWROTU DO KRAJU:

1956

MIEJSCE POWROTU:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

W dokumentach obozowych figuruje fałszywa data urodzenia (1929) oraz nazwisko (Bild), wykorzystywane w celach konspiracyjnych.

Skany / fotografie: