ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Wacław Trejnowski

29-10-1915 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Wacław

 

NAZWISKO: Trejnowski

 

IMIĘ OJCA: Józef

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 29-10-1915

 

MIEJSCE URODZENIA: Berżałowce, gm. Berżniki, pow. Suwałki

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

02.04.1942-29.07.1944 r. – żołnierz Obwodu Suwałki Okręgu Białostockiego AK – dowódca placówki AK Berżniki, dowódca 4 kompanii. Od jesieni 1943 r. wraz ze swymi żołnierzami wstępuje do oddziału partyzanckiego Witolda Pieleckiego (ps. „Żwirko”) – uczestnik 32 akcji bojowych. Za szczególne zasługi w walce awansowany do stopnia podporucznika i na stanowisko zastępcy komendanta VIII Suwalskiego Obwodu AK – odpowiedzialny za wywiad AK.

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

kapral – plutonowy podchorąży – podporucznik, ps.”Orkan”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

wieś Berżałowce

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

internowanie

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

nie sądzony

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

obozy internowania : 1944-14.04.1945- obóz jeniecki nr 41 Ostaszków; 17.04.1945-07.1947 – obóz jeniecki nr 178-454 w Riazaniu; 07.1947-07.10.1947 r. – obóz jeniecki nr 270 w Borowiczach

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

DATA ZWOLNIENIA:

26-10-1947 r.

ZESŁANIE:

DATA POWROTU DO KRAJU:

27-10-1947 r.

MIEJSCE POWROTU:

Suwałki

POSIADANE ODZNACZENIA:

Order Virtuti Militari V klasy (Komendant Okręgu Białostockiego AK), dwukrotnie Krzyż Walecznych (AK), Srebrny Krzyż z Mieczami (AK), odznaczenia powojenne

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pan Trejnowski szkołę podstawową ukończył we wsi Kukle. Następnie kształcił się w Wyższym Klasycznym Gimnazjum Kurii Biskupiej w Sejnach – którego nie ukończył. Zdobył jednak wykształcenie w zakresie małej matury. Był pracownikiem robót leśnych, jako nadzorca w Leśnictwie Ostęp w Okółku, skąd w dniu 15.02.1938 r. został powołany do wojska. Służył w II Dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej w Grodnie. Jesienią 1938 r. został przydzielony do grupy gen. Władysława Bortnowskiego i pod jego dowództwem brał udział w przyłączeniu Śląska Zaolzańskiego do Polski. W skutek pogarszania się stosunków z Niemcami w marcu 1939 r. powrócił do Grodna, gdzie zajmował się szkoleniem młodego rocznika. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. na stanowisku dowódcy Sekcji Pomiarowej. Walczył w rejonie: Małkini, Nurca, Hajnówki, Bielska Podlaskiego, Białowieży, Prużan, Małoryt nad Bugiem. W dniu 6 października dostał się do niewoli niemieckiej i został przewieziony do obozu jenieckiego, a następnie na roboty na roli na półwyspie Sambia za Królewcem. Po ucieczce z niewoli, pieszo powrócił do domu.
źródło danych : http://www.forum.suwalki.pl/historia/trejnowski-waclaw-pseud-‚orkan’/; Indeks Represjonowanych IPN

Skany / fotografie: