ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Stefan Miodowski

1917-07-11 – 2012-02-03

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Stefan

 

NAZWISKO: Miodowski

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 1917-07-11

 

MIEJSCE URODZENIA: Horodniki, pow. oszmiański, woj. wileńskie

 

DATA ŚMIERCI: 2012-02-03

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Zabrze

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

Okręg Wileński AK – 12 Oszmiańska Brygada AK, uczestnik akcji „Burza”

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

dowódca plutonu

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

16.10.1944 r. przez NKWD

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

wyrok Wojennego Trybunału NKWD – kara śmierci; ponowne osądzenie i zamiana kary na 20 lat katorgi w obozach Workuty

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

tak, w tym 90 dni w celi śmierci

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

Komi ASRR – Workuta- numer obozowy G-454, praca w kopalni

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

DATA ZWOLNIENIA:

1957

ZESŁANIE:

DATA POWROTU DO KRAJU:

27-12-1957

MIEJSCE POWROTU:

Zabrze

POSIADANE ODZNACZENIA:

Krzyż za Wojnę Obronną 1939 r., Krzyż AK, Medal „Pro Memoria”, Krzyż Oficerski Polonia Restituta

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. w szeregach 3 batalionu saperów (kapral). Trafił do niewoli sowieckiej, a następnie z obozu jenieckiego w pobliżu Moskwy po buncie więźniów wrócił do Krewa (woj. wileńskie).
Po powrocie do Polski pracował jako elektryk w zakładach metalowych.
Po roku 1989 aktywny członek Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, Związku Sybiraków, Światowego Związku Żołnierzy AK Koło w Zabrzu i Związku Inwalidów Wojennych. Awansowany do stopnia majora WP.
Pan Miodowski zmarł w Zabrzu i został pochowany na cmentarzu parafii Bożego Ciała w Zabrzu-Kończycach.

Skany / fotografie: