ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Józef Zając

1928-05-05 – 2007-09-11

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Józef

 

NAZWISKO: Zając

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 1928-05-05

 

MIEJSCE URODZENIA: 

 

DATA ŚMIERCI: 2007-09-11

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Grodno

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

Okręg Białostocki AK

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

ps. „Sęk”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

1948 r.

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

10 lat łagrów

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

Komi ASRR – Inta

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

DATA ZWOLNIENIA:

ZESŁANIE:

DATA POWROTU DO KRAJU:

1956 r.

MIEJSCE POWROTU:

Grodno

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Po zwolnieniu z łagru powrócił w rodzinne strony, do Grodna i pozostał na Kresach.

Skany / fotografie: