ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Julian Milko

28-02-1924 – 2007 ?

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Julian

 

NAZWISKO: Milko

 

IMIĘ OJCA: Hipolit

 

IMIĘ MATKI: Bronisława

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Pieściuk

 

DATA URODZENIA: 28-02-1924

 

MIEJSCE URODZENIA: Hoża, pow. Grodno, woj. białostockie

 

DATA ŚMIERCI: 2007 ?

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Sanok

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

od 1942 r. żołnierz Okręgu Nowogródzkiego AK

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

szeregowy, ps. „Jesion”, łącznik

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Hoża, pow. Grodno, woj. białostockie

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

28.07.1945 r. w miejscu zamieszkania w Hoży przez NKWD, bez broni

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

za przynależność do AK z art. 63-1a KK BSRR – 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Grodno

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

obw. wołogodzki – Pryłuki; obw. mołotowski – Bajdacz (?) – praca w lesie; Kazachska SSR – obw. karagandzki – Czurbaj-nura (?), Dubowka – kopalnia węgla kamiennego nr 120

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

DATA ZWOLNIENIA:

01.11.1954 r.

ZESŁANIE:

Kazachska SSR, obw. Karaganda – Saran – praca w fabryce betonowych konstrukcji budownictwa mieszkaniowego

DATA POWROTU DO KRAJU:

11.12.1955 r.

MIEJSCE POWROTU:

Sanok

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Skany / fotografie: