ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Bolesław Wołosiewicz

1921-06-09 – 1999

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Bolesław

 

NAZWISKO: Wołosiewicz

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 1921-06-09

 

MIEJSCE URODZENIA: Lwów

 

DATA ŚMIERCI: 1999

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

żołnierz AK rejonu Grodno

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

ps.”Koleśnik”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

aresztowany w 1944 w Grodnie

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

osądzony na 10 lat obozu

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

Mogilew

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

DATA ZWOLNIENIA:

1947

ZESŁANIE:

DATA POWROTU DO KRAJU:

1947

MIEJSCE POWROTU:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Skany / fotografie: