ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Wiktor Niechwiadowicz

1922-01-17 – 1996

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Wiktor

 

NAZWISKO: Niechwiadowicz

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 1922-01-17

 

MIEJSCE URODZENIA: Borodzino

 

DATA ŚMIERCI: 1996

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

Oddział AK „Łupaszki”

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

ps.”Jabłonek”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

Aresztowany 2.11.1949

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

osądzony na 10 lat obozu

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

Karaganda

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

DATA ZWOLNIENIA:

1956

ZESŁANIE:

DATA POWROTU DO KRAJU:

MIEJSCE POWROTU:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Skany / fotografie: