ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Stanisława Maciejewska

27-11-1907 – 1996

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Stanisława

 

NAZWISKO: Maciejewska

 

IMIĘ OJCA: Stanisław

 

IMIĘ MATKI: Michalina

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Chochłowska

 

DATA URODZENIA: 27-11-1907

 

MIEJSCE URODZENIA: Libawa (?)

 

DATA ŚMIERCI: 1996

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Szczecin ?

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

żołnierz Okręgu Białostockiego AK, Inspektorat Grodno, Obwód Wołkowysk – dowódcy : Ryszarda Jelska, Szarejko; Zgrupowanie „Reduta” – dowódca ps. „Nadzieja”

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

szeregowy, łączniczka, obsługa punktu kontaktowego

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Wołkowysk, ul. Kościuszki 118

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

09.07.1944 r. w domu przez NKWD w Wołkowysku, bez broni

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

skazana 23.11.1945 r. za działalność antypaństwową na 10 lat łagrów

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Wołkowysk (areszt), Grodno (więzienie)

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

1946-01.1951 r- obw. Archangielsk – Kargopolłag; 03.02.1951-11.01.1955 r. Komi ASSR – Workuta – cegielnia nr 2

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

Olgierd Zarzycki, Natalia Zarzycka, Stanisława Naumienko, Wanda Kozłowska, Weronika Połuch, Józefa Lubasowska

DATA ZWOLNIENIA:

09.1954 r. (wg Indeksu Represjonowanych w styczniu 1955 r.)

ZESŁANIE:

Komi ASSR – Workuta

DATA POWROTU DO KRAJU:

09.1955 r.

MIEJSCE POWROTU:

Szczecin

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pani Maciejewska po powrocie z łagrów zamieszkała na stałe w Szczecinie. Została wspomniana w publikacji Anieli Dziewulskiej-Łosiowej „Mówią, o Panie, żeś nas upokorzył…”, Białystok 1997 r. oraz w „Liście Workuckiej” Józefa Sznajdera – poz. 332. Zmarła w 1996 r.

Skany / fotografie: