ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Maria Żurek

1930-03-07 – 2008 ?

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Maria

 

NAZWISKO: Żurek

 

IMIĘ OJCA: Józef

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 1930-03-07

 

MIEJSCE URODZENIA: Brześć nad Bugiem

 

DATA ŚMIERCI: 2008 ?

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

żołnierz Okręgu Poleskiego AK

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

ps. „Stokrotka”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

29.07.1948 r.

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

wyrok z par. 63-1 i 76 KK BSRR – 25 lat łagru

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

Workuta, Inta

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

DATA ZWOLNIENIA:

20.09.1955

ZESŁANIE:

DATA POWROTU DO KRAJU:

03.08.1956

MIEJSCE POWROTU:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Skany / fotografie: