BIOGRAMY KOLEJARZY POLSKICH

KOLEJARZE POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Wincenty Szymański

19.03.1904 – 24.12.1985

IMIĘ:  Wincenty

 

NAZWISKO: Szymański

 

IMIĘ OJCA: Jan

 

IMIĘ MATKI: Apolonia

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 19.03.1904

 

MIEJSCE URODZENIA: Lnisno

 

DATA ŚMIERCI: 24.12.1985

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Piastów

 

 

SŁUŻBA W PKP:

przed wojną pracował w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Warszawie i Ministerstwie Komunikacji

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

brał udział w obronie Warszawy w 1939 r., służył w komórce kolejarskiej, zajmującej się obroną przeciwlotniczą; należał do AK, w czasie Powstania Warszawskiego walczył w VII Obwodzie Warszawskiego Okręgu AK w 6. Rejonie „Helenów” (Pruszków) jako dowódca 1745 plutonu 10. kompanii

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

ps.”Nik”

Skany / fotografie: