BIOGRAMY KOLEJARZY POLSKICH

KOLEJARZE POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Albin Olejnik

01.03.1984 – 1940

IMIĘ:  Albin

 

NAZWISKO: Olejnik

 

IMIĘ OJCA: Michał

 

IMIĘ MATKI: Maria

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Tomczuk

 

DATA URODZENIA: 01.03.1984

 

MIEJSCE URODZENIA: Kołodziejówka

 

DATA ŚMIERCI: 1940

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Katyń

 

 

SŁUŻBA W PKP:

służył w 2 dywizjonie pociągów pancernych; dowódca pociągu pancernego „Piłsudczyk”

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

aresztowany i osadzony w obozie w Starobielsku, następnie w Kozielsku, zamordowany w Katyniu

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

w czasie I Wojny Światowej służył w armii austriackiej, w 1918 wstąpił do Wojska Polskiego, walczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 6 pap; ukończył kurs dowódców baonów w Toruniu w 1921, służył w 9 Pułku Artylerii Polowej, następnie w 2 Dywizjonie Pociągów Pancernych, a w 1931 został dowódcą 1 pociągu pancernego „Piłsudczyk”

POSIADANE ODZNACZENIA:

Krzyż Walecznych

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Skany / fotografie: