BIOGRAMY KOLEJARZY POLSKICH

KOLEJARZE POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Stanisław Bryk

08.05.1888 – 1940

IMIĘ:  Stanisław

 

NAZWISKO: Bryk

 

IMIĘ OJCA: Jakub

 

IMIĘ MATKI: Marcela

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Tomczak

 

DATA URODZENIA: 08.05.1888

 

MIEJSCE URODZENIA: Kołodziejów (pow.Skałecki)

 

DATA ŚMIERCI: 1940

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Katyń

 

 

SŁUŻBA W PKP:

od 1918 zatrudniony w wojskach kolejowych, dowódca dworców w Krakowie i Zebrzydowicach; służył w 1 Pułku Saperów Kolejowych; od 1929 pracował w Głównej Składnicy Materiałów Kolejowych w Jędzrejowie

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

aresztowany i osadzony w obozie jenieckim w Kozielsku, zamordowany w Lesie Katyńskim

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

uczestnik I Wojny Światowej i Wojny Polsko-Bolszewickiej, kapitan WP w stanie spoczynku

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Skany / fotografie: