BIOGRAMY KOLEJARZY POLSKICH

KOLEJARZE POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Edward Andrysiak

1911 r. – 04-07(?).04.1940 r.

IMIĘ:  Edward

 

NAZWISKO: Andrysiak

 

IMIĘ OJCA: Klemens

 

IMIĘ MATKI: Anna

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Trochimiuk

 

DATA URODZENIA: 1911 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: Warszawa

 

DATA ŚMIERCI: 04-07(?).04.1940 r.

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Katyń

 

 

SŁUŻBA W PKP:

technik kolejowy

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

aresztowany przez Sowietów, od października 1939 r. przebywał w obozie jenieckim w Juchnowie, by w listopadzie być przeniesionym do obozu jenieckiego w Kozielsku; w 1940 r. zamordowany w lesie katyńskim

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Absolwent dywizyjnego kursu podchorążych rezerwy w 9 Pułku Piechoty Legionów. Od 1939 r. żołnierz Korpusu Ochrony Pogranicza „Sejny”. Stopień wojskowy – podporucznik rezerwy.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pan Andrysiak był absolwentem Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Średniej Szkoły Technicznej Kolejowej w Warszawie (1931 r.). Dane biograficzne na podstawie publikacji Indeksu Represjonowanych „Zabici w Katyniu”, 2013 r. oraz B. Wardawego „Kolejarze w Katyniu i innych miejscach kaźni i męki”, Lublin 2010.

Skany / fotografie: