BIOGRAMY KOLEJARZY POLSKICH

KOLEJARZE POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Józef Hajdamowicz

31.08.1895 r. – 

IMIĘ:  Józef

 

NAZWISKO: Hajdamowicz

 

IMIĘ OJCA: Andrzej

 

IMIĘ MATKI: Waleria

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Obuchowicz

 

DATA URODZENIA: 31.08.1895 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: Wejkuny, pow. Święciany, woj. wileńskie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W PKP:

11.11.1918-31.05.1921 – warsztaty główne Nowoświęciany, DOKP Wilno – pomocnik maszynisty; 01.06.1921-01.06.1930 parowozownia stacji Mołodeczno – pomocnik maszynisty, 01.06.1930-01.09.1939 – Parowozownia Główna Grodno – maszynista II klasy. Po II wojnie światowej i powrocie do Polski – pracownik DOKP Poznań – 19.05.1947-30.04.1954 – Parowozownia Główna II klasy Gorzów Wlkp. – maszynista parowozu II klasy; od 01.05.1954 MD Gorzów – technik służby mechanicznej, a od lipca 1956 r. maszynista parowozu I klasy

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

wywieziony przez Sowietów w 1940 r. do ZSRS – praca przymusowa w łagrach Magadanu. Zwolniony na mocy „amnestii” 28.12.1941 r.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

W czasie II wojny światowej ochotnik do Armii Polskiej w ZSRR – wcielony 02.03.1942 r. w Kermine (Uzbecka SSR). Po ewakuacji z wojskiem w kwietniu 1942 r. na Środkowy Wschód – żołnierz 11 Baonu Saperów Kolejowych 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu – przeszedł cały szlak bojowy jako maszynista kolejowy, stopień wojskowy – starszy saper. Zdemobilizowany w Wielkiej Brytanii 17.12.1946 r. w związku z chęcią powrotu do Kraju, przebywał od 07.01.1947 r. w obozie repatriacyjnym w Atcham i powrócił do Polski 22.04.1947 r.

POSIADANE ODZNACZENIA:

Odznaka Pamiątkowa 2 Korpusu, Medal Wojska po raz pierwszy, „Gwiazda Italii”, Brązowa Odznaka „The War Medal 1939/45”

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Absolwent rosyjskiej szkoły miejskiej w Święcianach z roku 1909. W latach 1910-1918 pracował na kolejach rosyjskich – od ucznia w głównych warsztatach w Nowoświęcianach przez ślusarza do pomocnika maszynisty.

Skany / fotografie:

1. Józef Hajdamowicz – zdjęcie z 1947 r., źródło : Archiwum PKP w Sosnowcu