BIOGRAMY KOLEJARZY POLSKICH

KOLEJARZE POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Piotr Ćwirko

10.01.1901 r. – 05.02.1985 r.

IMIĘ:  Piotr

 

NAZWISKO: Ćwirko

 

IMIĘ OJCA: Afanasij

 

IMIĘ MATKI: Teodora

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Latun

 

DATA URODZENIA: 10.01.1901 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: Osipowicze, pow. Bobrujsk

 

DATA ŚMIERCI: 05.02.1985 r.

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Brzeźnica, pow. Ząbkowice, woj. dolnośląskie

 

 

SŁUŻBA W PKP:

od 1919 r. w PKP. 1919-1927 – Osipowicze – pomocnik maszynisty. Od lipca 1927 do 1 września 1939 r. parowozownia Wołkowysk, DOKP Radom – pomocnik maszynisty. Po II wojnie światowej i powrocie do Polski pracował w DOKP Wrocław – od grudnia 1947 r. parowozownia Kłodzko – rzemieślnik, następnie ślusarz sprzętu parowozowego i starszy rzemieślnik

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

17.09.1939 r. wzięty do niewoli jako jeniec przez wojska sowieckie w Zbarażu. Do 25.08.1941 r. jeniec obozu w Równem/Lwowie.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

22-04.1922-04.1924 – służba w Wojsku Polskim – lotnictwo. 01.09.1939 r. zmobilizowany i walczył w kampanii wrześniowej w szeregach 5 Pułku Lotniczego w Lidzie. Po ogłoszeniu „amnestii” w ZSRS wstąpił jako ochotnik do Armii Polskiej 02.09.1941 r. w Tockoje. Po ewakuacji oddziałów z ZSRS w 1942 r. na Środkowy Wschód – żołnierz 11 Baonu Saperów Kolejowych 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu – pomocnik maszynisty, stopień wojskowy – starszy saper. Zdemobilizowany w Wielkiej Brytanii 31.10.1946 r. w związku z chęcią powrotu do Kraju, przebywał w obozie repatriacyjnym nr 98 i powrócił do Polski w 1947 r. Zamieszkał w Kłodzku.

POSIADANE ODZNACZENIA:

Medal Wojska po raz pierwszy, „Gwiazda Italii”

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pan Ćwirko był obywatelem polskim narodowości białoruskiej. Zmarł w 1985 r. w Brzeźnicy w woj. dolnośląskim i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Kłodzku przy ul. Dusznickiej – sektor C4, rząd 5, grób 14.

Skany / fotografie:

1. Piotr Ćwirko, zdjęcie powojenne; źródło : Archiwum PKP w Sosnowcu