BIOGRAMY KOLEJARZY POLSKICH

KOLEJARZE POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Piotr Szostak

27.05.1899 r. – 

IMIĘ:  Piotr

 

NAZWISKO: Szostak

 

IMIĘ OJCA: Wojciech

 

IMIĘ MATKI: Wiktoria

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Proczyńska

 

DATA URODZENIA: 27.05.1899 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: kolonia Zimna Wódka, pow. Lwów, woj. lwowskie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W PKP:

Parowozownia Główna we Lwowie, DOKP Lwów – 09.01.1922-06.1930 – robotnik przetokowy, po zdanym egzaminie w latach 07.1930-09.1939 – przetokowy. Po II wojnie światowej i powrocie do Kraju pracował w PKP na stacji Brochów, DOKP Wrocław od 18.06.1947 do 31.12.1948 jako przetokowy, 1949-1952 robotnik kwalifikowany, 1953-54 manewrowy I klasy, od 01.05.1954 r. starszy kolejarz służby ruchu

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

deportowany przez Sowietów w 1940 r. przebywał na zesłaniu w ZSRS do „amnestii” 1941 r.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

01.11.1918-1921 – służba w 38 Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich. W czasie II wojny światowej ochotnik do Armii Polskiej w ZSRS – wcielony 14.09.1941 r. i ewakuowany w kwietniu 1942 r. wraz z Wojskiem Polskim na Środkowy Wschód. Następnie żołnierz 11 Baonu Saperów Kolejowych 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu – przebył cały szlak bojowy 2 Korpusu, stopień wojskowy – kapral. Po demobilizacji w Wielkiej Brytanii 07.01.1947 r. w związku z chęcią powrotu do Kraju przebywał w obozie repatriacyjnym w Atcham. Do Polski powrócił 23.04.1947 r.

POSIADANE ODZNACZENIA:

Krzyż Obrony Lwowa z Mieczami, „Gwiazda Italii” (1946 r.), Brązowa Odznaka „The War Medal 1939-45” (1946 r.)

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pan Szostak był synem kolejarza. W latach 1916-1917 pracował jako zwrotniczy na stacji Lwów, a w okresie 19.02.1917-10.1918 służył w oddziałach piechoty armii austriackiej. W latach 1939-1940 pod okupacją sowiecką nadal pracował na stacji kolejowej we Lwowie. Po powrocie do Polski w 1947 r. i odnalezieniu rodziny osiedlił się z nią we Wrocławiu.

Skany / fotografie: