BIOGRAMY KOLEJARZY POLSKICH

KOLEJARZE POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Stanisław Maj

13.02.1900 r. – 

IMIĘ:  Stanisław

 

NAZWISKO: Maj

 

IMIĘ OJCA: Karol

 

IMIĘ MATKI: Katarzyna

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 13.02.1900 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: Będzin, woj. kieleckie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W PKP:

od 01.04.1931 r. stacja Hajdaszek, woj. kieleckie – robotnik służby drogowej

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

18.09.1939 r. aresztowany przez władze sowieckie w Łucku, więzień obozów jenieckich w Szepietówce, a od 10.01.1939 r. obozu w Równem/Lwowie

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

żołnierz 2 Pułku Piechoty Legionów, podoficer łączności, stopień wojskowy – kapral; w czasie II wojny światowej uczestnik kampanii wrześniowej (zmobilizowany 29.08.1939 r.); ochotnik do Armii Polskiej w ZSRS – wcielony 02.09.1941 r. w Tockoje, ewakuowany na Bliski Wschód w 1942 r., następnie żołnierz 11 Baonu Saperów Kolejowych 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu. Zdemobilizowany w Wielkiej Brytanii 07.01.1947 r. w związku z powrotem do Kraju.

POSIADANE ODZNACZENIA:

Odznaka Pamiątkowa 2 Korpusu, Medal Wojska po raz pierwszy, „Gwiazda Italii”, Brązowa Odznaka „The War Medal 1939/45”

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Skany / fotografie: