BIOGRAMY KOLEJARZY POLSKICH

KOLEJARZE POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Antoni Talkowski

13.06.1906 r. – 09.01.1981 r.

IMIĘ:  Antoni

 

NAZWISKO: Talkowski

 

IMIĘ OJCA: Ignacy

 

IMIĘ MATKI: Tacjana

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Durejko

 

DATA URODZENIA: 13.06.1906 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: Smorgonie, pow. Oszmiana, woj. wileńskie

 

DATA ŚMIERCI: 09.01.1981 r.

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Koszalin

 

 

SŁUŻBA W PKP:

15.05.1923-1936 – odcinek drogowy nr 15 stacja Soły DOKP Wilno – robotnik drogowy. Po zdanym egzaminie na zwrotniczego w latach 1936-1941 – służba ruchu – zwrotniczy PKP na stacji Zalesie koło Wilna; po powrocie do Kraju po II wojnie światowej od 11.08.1947 r. stacja Koszalin – zwrotniczy II klasy, a od 01.01.1948 r. na tejże stacji zwrotniczy I klasy. Następnie okresowo przeniesiony na stację w Kołobrzegu. Pracę zakończył 15.07.1950 r. jako zwrotniczy I klasy na stacji Skibno, pow. Koszalin.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

wywieziony przez Sowietów do ZSRS 02.01.1941 r., zwolniony na mocy „amnestii” w dniu 29.10.1941 r. Do lutego 1942 r. pracował w sowchozie, by następnie wstąpić ochotniczo do Armii Polskiej.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

ochotnik do Armii Polskiej w ZSRS – wcielony w dniu 24.02.1942 r. i przydzielony do Baonu Saperów Kolejowych; po wyjeździe z Armią z ZSRS w ramach pierwszej ewakuacji 27.03.1942 r. żołnierz 11 Baonu Saperów Kolejowych 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu; odbył cały szlak bojowy 2 Korpusu; stopień wojskowy – saper; 25.04.1947 r. wyjechał do obozu repatriacyjnego w Anglii, 13.06.1947 r. zdemobilizowany celem powrotu do Kraju.

POSIADANE ODZNACZENIA:

Odznaka Pamiątkowa 2 Korpusu (nr 288/46), Medal Wojska po raz pierwszy, „Gwiazda Italii”, Brązowa Odznaka „The War Medal 1939/45” (nr 303/46)

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Absolwent szkoły powszechnej w Żupranach, pow. Oszmiana (nauka w latach 1914-1920). W latach 1920-23 pomagał rodzicom w gospodarstwie. Jego żona Emilia i dzieci zostały wywiezione w czwartej masowej deportacji przez Sowietów z Wileńszczyzny w czerwcu 1941 r. i do marca 1946 r. przebywały na zesłaniu w Ałtajskim Kraju. Powróciły do Polski w 1946 r. Po zakończeniu II wojny światowej Pan Antoni powrócił do Polski 14.06.1947 r. drogą morską i dołączył do rodziny (żony, córki), która wtedy przebywała już w Koszalinie. Pan Talkowski zmarł w 1981 r. w Koszalinie i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie – kwatera R-16, rząd 7, grób 34.

Skany / fotografie: