BIOGRAMY KOLEJARZY POLSKICH

KOLEJARZE POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Piotr Nowak

16.07.1895 r. – 

IMIĘ:  Piotr

 

NAZWISKO: Nowak

 

IMIĘ OJCA: Jan

 

IMIĘ MATKI: Katarzyna

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Kilian

 

DATA URODZENIA: 16.07.1895 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: Piotrkowice, pow. Jędrzejów, woj. kieleckie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W PKP:

stacja Zdołbunów, woj. wołyńskie II RP – 01.12.1933-30.09.1936 r. pracownik techniczny stacji, 01.10.1936-16.06.1937 – zwrotniczy II klasy, 17.06.1937-31.03.1939 – hamulcowy, 01.04.1939-17.09.1939 r. – konduktor II klasy, kierownik pociągu PKP. Po wojnie po powrocie do Polski 24.09.1946-1957 r. – stacja Sędziszów DOKP Lublin – konduktor do 30.06.1949 r., następnie kierownik pociągu II klasy do 30.04.1954 r., 01.05.1954-31.03.1956 – aspirant służby ruchu, 01.04.1956-1957 r. – konduktor bagażowy

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

1939-02.04.1942 r. przebywał na przymusowym zesłaniu w ZSRR, aresztowany przez Sowietów ze Zdołbunowa

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Od sierpnia 1914 r. żołnierz Legionów Polskich, internowany w okresie 07.07-01.09.1918 r. w Szczypiornie i Łomży; ucieczka z obozu w styczniu 1918 r.; 01-11’1918 służba w POW w Jędrzejowie, 01.11.1918 r. wstąpił do 1 kompanii 25 Pułku Piechoty, gdzie służył do 18.12.1920 r., awansowany na plutonowego 02.05.1920 r. Zdemobilizowany 20.03.1923 r. i przeniesiony do rezerwy 17.09.1923 r. 1914-1920 r.; W czasie II wojny światowej po „amnestii” ochotnik do Armii Polskiej w ZSRR – wcielony 30.05.1942 r., po ewakuacji z ZSRR w sierpniu 1942 r. – żołnierz 11 Baonu Saperów Kolejowych 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu na Bliskim Wschodzie i w Egipcie. Od 11.05.1945 r. we Włoszech – kierownik pociągu; 18.01.1946 r. zgłosił chęć powrotu do Polski, 14.04.1946 r. przetransportowany do Anglii, zdemobilizowany 07.05.1946 r. z powodu powrotu do Kraju

POSIADANE ODZNACZENIA:

Krzyż Niepodległości (legitymacja nr 7198)

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Absolwent szkoły miejskiej w Wodzisławiu koło Jędrzejowa. W 1921 r. wyjechał z rodziną na Kresy Wschodnie II RP jako osadnik wojskowy. Do roku 1933 r. pracował jako robotnik. W czasie pracy w PKP członek przedwojennego Związku Zawodowego Kolejarzy. Powrócił po wojnie do Polski w dniu 20.05.1946 r.

Skany / fotografie: