BIOGRAMY KOLEJARZY POLSKICH

KOLEJARZE POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Józef Michniewicz

01.06.1895 r. – 01.10.1958 r.

IMIĘ:  Józef

 

NAZWISKO: Michniewicz

 

IMIĘ OJCA: Maciej

 

IMIĘ MATKI: Teofila

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Szatkiewicz

 

DATA URODZENIA: 01.06.1895 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: Jesielinka (?), pow. Wilno, woj. wileńskie

 

DATA ŚMIERCI: 01.10.1958 r.

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Bydgoszcz

 

 

SŁUŻBA W PKP:

01.09.1919-1924 – stacja Wilno, DOKP Wilno – kancelista techniczny; 1924-1925 – stacja Dukszty – magazynier; 1925-1929 – stacja Wilno – konduktor bagażowy; 1929-31.03.1939 – stacja Wilno – kierownik pociągu PKP; 01.04-01.09.1939 – stacja Wilno – kierownik pociągu II klasy. Po powrocie do Polski po wojnie od 17.06.1949 r. pracował na stacji Bydgoszcz, DOKP Gdańsk – do 1951 r. na stanowisku kierownika pociągu II klasy, 1951-52 – konduktora bagażowego, od roku 1952 – kierownika pociągu I klasy.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

represjonowany przez Sowietów, przebywał na terenie ZSRR

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

ochotnik do Armii Polskiej w ZSRR – wcielony w listopadzie 1941 r.; po ewakuacji z ZSRR w 1942 r. żołnierz 11 Batalionu Saperów Kolejowych 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu – stopień wojskowy – plutonowy; zdemobilizowany 14.02.1947 r. w związku z powrotem do Kraju

POSIADANE ODZNACZENIA:

Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości (1928 r.), Brązowy Medal za Długoletnią Służbę (1938 r.), Medal Wojska po raz pierwszy, Odznaka 2 Korpusu (nr 530 ?), „Gwiazda Italii”, Brązowa Odznaka „The War Medal 1939-45” (1946)

POZOSTAŁE INFORMACJE:

W latach 1939-1941 Pan Michniewicz nie pracował, mieszkał w Kolonii Wileńskiej.

Skany / fotografie: