BIOGRAMY KOLEJARZY POLSKICH

KOLEJARZE POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Franciszek Ząbecki

08.10.1907 r. – 11.04.1987 r.

IMIĘ:  Franciszek

 

NAZWISKO: Ząbecki

 

IMIĘ OJCA: Franciszek

 

IMIĘ MATKI: Rozalia

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Frątczak

 

DATA URODZENIA: 08.10.1907 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: Łyszkowice, pow. Łowicz, woj. łódzkie

 

DATA ŚMIERCI: 11.04.1987 r.

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Piastów, woj. mazowieckie

 

 

SŁUŻBA W PKP:

29.09.1925-1926 – stacja Sochaczew – bagażowy; 1926-15.10.1929 – stacja Bednary – starszy stacyjny, telegrafista II klasy. W czasie II wojny światowej w okresie 19.05.1941- 1944 r. dyżurny ruchu na małej stacji PKP Treblinka na linii Siedlce-Małkinia, żołnierz zgrupowania kolejowego ZWZ-AK z numerem 2850. W powojennej Polsce 02.09.1944-31.03.1946 – p.o. zawiadowca stacji Treblinka, 01.04.1946 – 31.03.1949 r. – stacja Treblinka – zawiadowca stacji IV klasy; 01.08.1947 – 14.10.1949 – Kolej Wąskotorowa stacja Biała Podlaska – zawiadowca stacji III klasy; 15.10.1949-14.02.1952 – KW stacja Biała Podlaska – p.o. naczelnika Zarządu II klasy KW, naczelnik II Klasy KW, a ostatecznie Kierownik Zarządu III klasy KW. W okresie 15.02.-30.09.1952 – Zarząd I klasy Kolei Wąskotorowej – Grójecko-Wilanowskiej Kolejki w Piasecznie – p.o. zastępcy naczelnika I klasy KW.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

17.09.1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej. W drodze wymiany jeńców przez okupantów w okresie 11.1939-31.03.1941 w niewoli niemieckiej, pracował przymusowo w Niemczech w rolnictwie, zwolniony jako chory.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

15.10.1929-01.10.1931 – służba wojskowa w 1 Pułku Łączności w Zgierzu, stopień wojskowy : plutonowy, następnie w rezerwie wojsk łączności. Zmobilizowany 04.09.1939 r. walczył w kampanii wrześniowej w 1 Baonie Łączności ze Zgierza. Od 01.04.1941 r. żołnierz ZWZ-AK – członek zgrupowania kolejowego, przydzielony do komendy Obwodu 2, kierownik komórki wywiadu w Treblince, Obwód AK Sokołów Podlaski Inspektorat Siedlce Podokręgu Wschodniego AK, ps. „Józuba”, „Dawny”. Był odpowiedzialny za obserwację ruchów transportów wojskowych niemieckich oraz transportów więźniów do niemieckiego nazistowskiego obozu pracy i zagłady Treblinka. Jego raporty przekazywane były do Inspektora AK Sokołów, a następnie do Komendy Głównej AK i Delegata Rządu na Kraj. W 1943 r. ukończył Szkołę Podchorążych i uzyskał stopień plutonowego podchorążego, a później podporucznika czasu wojny.

POSIADANE ODZNACZENIA:

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę (1938 r.)

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Absolwent szkoły powszechnej, Kursu dla Urzędników Administracji Gminnej w Warszawie (1928 r.) i eksternista Gimnazjum im. Poniatowskiego w Łowiczu (1928 r.). Po zakończonej służbie wojskowej przed wojną w Zgierzu, z uwagi na brak wolnych stanowisk na kolei w latach 15.11.1931-04.09.1939 pracował jako poborca podatkowy w Urzędzie Skarbowym w Sokołowie Podlaskim. Po II wojnie światowej w latach 60-tych i 70-tych XX w. był świadkiem w procesach zbrodniarzy nazistowskich. W grudniu 1945 r. przekazał zebrane informacje o transportach do obozu w Treblince – listy przewozowe, rozkłady jazdy pociągów głównie z getta warszawskiego, depesze do Sądu Okręgowego w Siedlcach. W 1977 r. nakładem Wydawnictwa PAX ukazały się jego wspomnienia wojenne „Wspomnienia dawne i nowe”. Przeszedł na emeryturę w 1967 r. Zmarł w Piastowie w 1987 r. i został pochowany na cmentarzu żbikowskim w Pruszkowie przy ul. Domaniewskiej. Dane biograficzne zawarte w niniejszym biogramie pochodzą z publikacji Wacława Piekarskiego „Obwód Armii Krajowej Sokołów Podlaski „Sęp”, „Proso” 1939-1944″, Wyd. ACAD, Józefów, Warszawa 2012 oraz zasobów archiwum PKP w Sosnowcu.

Skany / fotografie:

1. Franciszek Ząbecki – fotografia ze zbiorów Archiwum PKP w Sosnowcu