BIOGRAMY KOLEJARZY POLSKICH

KOLEJARZE POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Mieczysław Hałocha

30.07.1919 r. – 

IMIĘ:  Mieczysław

 

NAZWISKO: Hałocha

 

IMIĘ OJCA: Paweł

 

IMIĘ MATKI: Bronisława

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 30.07.1919 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: Januszkowice, pow. Jasło, woj. krakowskie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W PKP:

29.09.1937-30.09.1938 – Parowozownia I klasy Kraków, DOKP Kraków – ślusarz

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

od 01.10.1938 r. czynna służba wojskowa – 2 Dywizjon Pociągów Pancernych – szkoła podoficerska; ochotnik do Armii Polskiej w ZSRS – wcielony 25.08.1941 r. w obozie jenieckim w Starobielsku i przydzielony do 6 Baonu Pancernego; przeniesiony 18.01.1942 r. do Baonu Kolejowego; następnie żołnierz 11 Baonu Saperów Kolejowych 2 Korpusu; stopień wojskowy – kapral

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Skany / fotografie: