BIOGRAMY KOLEJARZY POLSKICH

KOLEJARZE POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Józef Grządziel

07.03.1895 r. – 

IMIĘ:  Józef

 

NAZWISKO: Grządziel

 

IMIĘ OJCA: Józef

 

IMIĘ MATKI: Franciszka

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 07.03.1895 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: Lipsko nad Wisłą, pow. Iłża, woj. kieleckie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W PKP:

01.03.1931 – 29.08.1939 r. – Parowozownia Nowojelnia, DOKP Wilno – ślusarz parowozowy

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

11.1918 – 26.01.1921 r. – służba w 3 Pułku Piechoty Legionów; ochotnik w Armii Polskiej w ZSRS – wcielony 20.01.1942 r. w Nowotrojsku i 05.02.1942 r. przydzielony do 2 kompanii Grupy Kolejowej; następnie żołnierz 11 Baonu Saperów Kolejowych 2 Korpusu; stopień wojskowy – kapral

POSIADANE ODZNACZENIA:

Krzyż Virtuti Militari

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Służba w armii rosyjskiej w okresie : 20.05.1915-1918 r. W czasie II wojny światowej jego żona Stanisława (z d. Stempiuk ?) i dzieci : Zofia, Zdzisław, Janina, Zygmunta i Maria zostały deportowane przez Sowietów w 1940 r. do obwodu archangielskiego, posiołek Rżawki. 10.09.1941 r. Pani Stanisława z dziećmi wyjechała po „amnestii” do Tockoje do Armii Polskiej.

Skany / fotografie: