BIOGRAMY KOLEJARZY POLSKICH

KOLEJARZE POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Stefan Gerej

01.01.1910 r. – 

IMIĘ:  Stefan

 

NAZWISKO: Gerej

 

IMIĘ OJCA: Stefan

 

IMIĘ MATKI: Anna

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 01.01.1910 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: Lwów

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W PKP:

od 20.04.1937 r. – ekspedycja towarowa Lwów – Łyczaków, DOKP Lwów – kancelista

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

1931-32 – Szkoła Podoficerska 85 Pułku Piechoty w Nowej Wilejce; ochotnik do Armii Polskiej w ZSRS – wcielony 21.09.1941 r. w Buzułuku i przydzielony do Kompanii Sztabowej, a następnie do Baonu Kolejowego; żołnierz 11 Baonu Saperów Kolejowych 2 Korpusu; stopień wojskowy – kapral

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Skany / fotografie: