BIOGRAMY KOLEJARZY POLSKICH

KOLEJARZE POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Józef Gawlak

02.07.1910 r. – 

IMIĘ:  Józef

 

NAZWISKO: Gawlak

 

IMIĘ OJCA: Władysław

 

IMIĘ MATKI: Maria

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 02.07.1910 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: Czyżów, pow. Opatów, woj. kieleckie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W PKP:

od 05.05.1935 r. – Parowozownia Włodzimierz, DOKP Radom – pomocnik maszynisty parowozowego

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

1932-33 r. – Szkoła Podoficerska w 1 Baonie Kolejowym; 1935 r. ćwiczenia w Baonie Pociągu Pancernego; ochotnik do Armii Polskiej w ZSRS – wcielony 03.09.1941 r. w Buzułuku i przydzielony do 6 Baonu Pancernego; 18.01.1942 r. przeniesiony do Baonu Kolejowego; następnie żołnierz 11 Baonu Saperów Kolejowych 2 Korpusu; stopień wojskowy – plutonowy

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Absolwent 4-letniej Szkoły Techniczno-Kolejowej w Warszawie na Pradze.

Skany / fotografie: