BIOGRAMY KOLEJARZY POLSKICH

KOLEJARZE POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Kazimierz Druszcz

07.10.1890 r. – 

IMIĘ:  Kazimierz

 

NAZWISKO: Druszcz

 

IMIĘ OJCA: Józef

 

IMIĘ MATKI: Katarzyna

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 07.10.1890 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: Kotynia, pow. Opoczno, woj. kieleckie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W PKP:

od 01.03.1918 r. – Parowozownia Wołkowysk DOKP Wilno – maszynista parowozów I klasy

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

w II RP – bez służby wojskowej; ochotnik do Armii Polskiej w ZSRS – wcielony 11.09.1941 r. w Orenburgu i przydzielony do 19 Pułku Piechoty 7 Dywizji Piechoty; 05.11.1941 r. przeniesiony do Baonu Kolejowego; 01.01.1942 r. awansowany do stopnia starszego strzelca; od 07.07.1942 r. w kompanii ruchu; następnie żołnierz 11 Baonu Saperów Kolejowych 2 Korpusu

POSIADANE ODZNACZENIA:

Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Srebrny Krzyż Zasługi za pracę społeczną i zawodową

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Skany / fotografie: