BIOGRAMY KOLEJARZY POLSKICH

KOLEJARZE POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Bronisław Dobrowolski

04.07.1902 r. – 

IMIĘ:  Bronisław

 

NAZWISKO: Dobrowolski

 

IMIĘ OJCA: Kazimierz

 

IMIĘ MATKI: Julia

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 04.07.1902 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: Przemyśl

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W PKP:

od 01.07.1935 r. – warsztaty mechaniczne Przemyśl – ślusarz wagonowy

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Szkoła Podoficerska w 6 Baonie Telegraficznym (1925 r.) – specjalizacja łączność budowlana; ochotnik do Armii Polskiej w ZSRS – wcielony 24.09.1941 r. w Buzułuku i przydzielony do 7 Baonu Łączności; 30.11.1941 r. przeniesiony do Baonu Kolejowego; następnie żołnierz 11 Baonu Saperów Kolejowych 2 Korpusu; stopień – plutonowy

POSIADANE ODZNACZENIA:

Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Skany / fotografie: