BIOGRAMY KOLEJARZY POLSKICH

KOLEJARZE POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Władysław Domagalski

14.03.1898 r. – 

IMIĘ:  Władysław

 

NAZWISKO: Domagalski

 

IMIĘ OJCA: Jan

 

IMIĘ MATKI: Anastazja

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 14.03.1898 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: Warszawa

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W PKP:

10.1924-08.1937 r. – Warsztaty Mechaniczne Warszawa Główna, DOKP Warszawa – ślusarz monterowy i narzędziowy; następnie pracował prywatnie

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

1919 r. – absolwent kursu podoficerskiego budowlanych w 1 Pułku Wojsk Łączności w Zegrzu pod Warszawą – specjalizacja podoficer budowlany i mechanik telefoniczny; uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.; ochotnik do Armii Polskiej w ZSRS – wcielony 22.09.1941 r. w Tockoje i przydzielony do 6 Baonu Łączności; 01.10.1941 r. przeniesiony do Batalionu Pracy 6 Dywizji Piechoty, 28.10.1941 do 20 Pułku Piechoty 7 Dywizji Piechoty, by ostatecznie 07.05.1942 r. zostać przydzielonym do Baonu Kolejowego; żołnierz 11 Baonu Saperów Kolejowych 2 Korpusu; stopień – sierżant

POSIADANE ODZNACZENIA:

Krzyż za dobrą służbę budowlaną i mechaniczną na froncie 1919 r. (Horyń) 1920 r. (Słucz), 1921 r. (Styr)

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Absolwent 3-letniej Szkoły Zawodowej dla Przemysłu Metalowego

Skany / fotografie: