BIOGRAMY KOLEJARZY POLSKICH

KOLEJARZE POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Władysław Czerkawski

18.10.1897 r. – 

IMIĘ:  Władysław

 

NAZWISKO: Czerkawski

 

IMIĘ OJCA: Józef

 

IMIĘ MATKI: Wiktoria

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 18.10.1897 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: ?, pow. Opoczno, woj. kieleckie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W PKP:

od 18.01.1922 r. – warsztaty w Łapach, DOKP Wilno – spawacz acetylenowy

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

ochotnik do Armii Polskiej w ZSRS – wcielony 29.10.1941 r. w Buzułuku i przydzielony do Kompanii Sztabowej; 25.02.1942 r. przeniesiony do Baonu Kolejowego, 2 kompanii; następnie żołnierz 11 Baonu Saperów Kolejowych 2 Korpusu; stopień : kapral

POSIADANE ODZNACZENIA:

Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Skany / fotografie: