BIOGRAMY KOLEJARZY POLSKICH

KOLEJARZE POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Piotr Chruszczyński

14.09.1910 r. – 

IMIĘ:  Piotr

 

NAZWISKO: Chruszczyński

 

IMIĘ OJCA: Grzegorz

 

IMIĘ MATKI: Anna

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 14.09.1910 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: Szarpańce, pow. Sokal, woj. lwowskie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W PKP:

od 15.06.1935 r. – Parowozownia Główna Katowice – ślusarz parowozowy

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

w II RP służba wojskowa w latach 1931-32 w 26 Pułku Piechoty we Lwowie; ochotnik do Armii Polskiej w ZSRS – wcielony 08.02.1942 r. w Osz (Kirgiska SSR) i przydzielony do 2 kompanii Grupy Kolejowej; następnie żołnierz 11 Baonu Saperów Kolejowych 2 Korpusu; stopień wojskowy – strzelec

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Skany / fotografie: