BIOGRAMY KOLEJARZY POLSKICH

KOLEJARZE POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Antoni Ciesielski

11.03.1910 (?) – 

IMIĘ:  Antoni

 

NAZWISKO: Ciesielski

 

IMIĘ OJCA: Konstanty

 

IMIĘ MATKI: Antonina

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 11.03.1910 (?)

 

MIEJSCE URODZENIA: Zduńska Wola, pow. Sieradz, woj. łódzkie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W PKP:

od 01.05.1935 r. – Karsznice, Parowozownia nr 1, DOKP Bydgoszcz – czyściciel parowozów

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

ochotnik do Armii Polskiej w ZSRS – wcielony w obozie jenieckim w Starobielsku 24.08.1941 r., przydział do 6 Pułku Artylerii Lekkiej 6 Dywizji Piechoty; 15.01.1942 r. przeniesiony do Baonu Kolejowego; żołnierz 11 Baonu Saperów Kolejowych 2 Korpusu, stopień : strzelec

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Skany / fotografie: