BIOGRAMY KOLEJARZY POLSKICH

KOLEJARZE POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Jan Brodniewicz

11.06(07?).1915 – 

IMIĘ:  Jan

 

NAZWISKO: Brodniewicz

 

IMIĘ OJCA: Wilhelm

 

IMIĘ MATKI: Maria

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 11.06(07?).1915

 

MIEJSCE URODZENIA: Strusów, woj. tarnopolskie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W PKP:

od 01.09.1938 r. DOKP Lwów, Mikulińce – przekładacz ruchu, w 1939 r. ukończony kurs telegraficzny przy I Oddziale Ruchu Handlowego w Czortkowie, DOKP Lwów

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

1938 r. ukończył Szkołę Podchorążych w Centrum Wyszkolenia Łączności w Zegrzu; do Armii Polskiej w ZSRS wstąpił 22.09.1941 i został przydzielony do 7 Dywizji Piechoty w Tocku, tam pozytywnie zweryfikowany. Od 12.11.1941 w 7 kompanii 19 Pułku Piechoty 7 DP. Od 07.08.1942 r. w kompanii warsztatowej 11 Baonu Saperów Kolejowych Armii Polskiej w ZSRS a następnie 2 Korpusu; stopień : plutonowy podchorąży

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Absolwent Szkoły Okołotechnicznej przy Liceum Krzemienieckim.

Skany / fotografie: