BIOGRAMY KOLEJARZY POLSKICH

KOLEJARZE POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Jan Brzuszkiewicz

12.11.1909 – 

IMIĘ:  Jan

 

NAZWISKO: Brzuszkiewicz

 

IMIĘ OJCA: Władysław

 

IMIĘ MATKI: Waleria

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 12.11.1909

 

MIEJSCE URODZENIA: Lublin

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W PKP:

od 01.01.1935 r. magazyn zasobów w Lublinie, DOKP Radom, pomocnik magazyniera

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

więzień obozu jenieckiego w Starobielsku, ZSRS

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

1934 r. Szkoła Podoficerska w 2 Batalionie Saperów Kolejowych; 25.08.1941 r. wstępuje do Armii Polskiej w ZSRS w obozie w Starobielsku, wcielony do 7 Batalionu Saperów; 05.12.1941 r. przeniesiony do Baonu Saperów Kolejowych. Po ewakuacji na Bliski Wschód – kapral w 11 Baonie Saperów Kolejowych 2 Korpusu

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Absolwent 6-klasowej szkoły powszechnej i 2-letniego kursu buchalteryjnego

Skany / fotografie: