BIOGRAMY KOLEJARZY POLSKICH

KOLEJARZE POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Ludwik Ignacy Wolski

23-07-1895 – 26-01-1982

IMIĘ:  Ludwik Ignacy

 

NAZWISKO: Wolski

 

IMIĘ OJCA: Józef

 

IMIĘ MATKI: Katarzyna

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Gazda

 

DATA URODZENIA: 23-07-1895

 

MIEJSCE URODZENIA: Nowy Targ

 

DATA ŚMIERCI: 26-01-1982

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Nowy Targ

 

 

SŁUŻBA W PKP:

lata 20-te XX w. – naczelnik stacji kolejowej najprawdopodobniej w Stróżach, pow. Nowy Sącz, potem w Suchej Beskidzkiej. Następnie przed i w trakcie II wojny światowej – urzędnik kolejowy w Krakowie. Od maja 1945 r. pracownik DOKP we Wrocławiu. Odrzucony jako kandydat na dyrektora DOKP z uwagi na służbę w Legionach. Przeniesiony z nakazem pracy do Warszawy pracował do emerytury w Ministerstwie Komunikacji na stanowisku starszego radcy.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

sierpień 1914 r. – Pan Wolski wstąpił do Legionów by 05.08.1914 r. wraz z oddziałem podhalańskim Legionów wymaszerować z Nowego Targu na front. Był żołnierzem służby sanitarnej z uwagi na odbywane przed wojną i w jej trakcie studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (studiów nie ukończył). Służbę ukończył w 1920 r. i rozpoczął pracę na kolei

POSIADANE ODZNACZENIA:

Medal Niepodległości (1937 r.)

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pan Wolski był absolwentem przedwojennego gimnazjum w Nowym Targu, które ukończył z bardzo dobrymi wynikami w nauce. Następnie podjął studia medyczne na UJ. W trakcie pracy na stacji Stróże i następnie Sucha Beskidzka organizował kluby sportowe, działał dla dobra społeczności lokalnej. Także w trakcie powojennej pracy w DOKP Wrocław Pan Ludwik był współzałożycielem Kolejowego Klubu Sportowego ODRA i jego pierwszym prezesem. Wcześniej po zakończeniu II wojny światowej na początku swej pracy w DOKP Wrocław interweniował, gdy Sowieci rozbierali trakcję elektryczną na trasie do Szklarskiej Poręby (obecnie fragment linii nr 311) i wywieźli do ZSRR jako zdobycz wojenną. Pan Ludwik był także malarzem amatorem. Zmarł w Nowym Targu w 1982 r., gdzie został pochowany na Cmentarzu Komunalnym Skotnica – kwatera 51, rząd 1, grób 111a.

Skany / fotografie:

Zdj. nr 1 – Ludwik Wolski z siostrą Marią (1898-1990) i mamą Katarzyną (1875-1951), ok. 1910 r., ze zbiorów A. Nowaka
Zdj. nr 2 – Absolwenci Gimnazjum w Nowym Targu, 1914 r. – fot. A. Morawetz ze zbiorów A. Nowaka, zaczerpnięta z publikacji A. Majorczyk „Nowy Targ : obrazki z miasteczka dwóch kultur”, Nowy Targ, Euroregion „Tatry” 2007
Zdj. nr 3 – Ludwik Wolski w mundurze – absolwent Gimnazjum, ze zbiorów Jakuba Zegana