BIOGRAMY KOLEJARZY POLSKICH

KOLEJARZE POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Jan Czelejewski

1896-11-26 – 

IMIĘ:  Jan

 

NAZWISKO: Czelejewski

 

IMIĘ OJCA: Aleksander

 

IMIĘ MATKI: Kazimiera

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Tarasewicz

 

DATA URODZENIA: 1896-11-26

 

MIEJSCE URODZENIA: Nowo Aleksandrówka, pow. Grodno, woj. białostockie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W PKP:

21.09.1921-01.09.1939 – DOKP Wilno, parowozownia Wołkowysk, maszynista parowozu II klasy; od 27.02.1947 DOKP Gdańsk, MD Malbork jako maszynista II klasy, następnie I klasy; od 1960 r. MDP Elbląg -maszynista I klasy

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

12.1939-12.1941 – łagier Kniaź Pogost – praca jako ślusarz na kolejach sowieckich

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

04.12.1941-01.12.1946 – Armia Polska w ZSRR, a następnie 2 Korpus Polski – 3 Dywizja Strzelców Karpackich, Baon Saperów Kolejowych, plutonowy

POSIADANE ODZNACZENIA:

Gwiazda Italii

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pan Jan ukończył 7 klas szkoły powszechnej oraz 3 lata szkoły zawodowej w zawodzie ślusarz. W latach 1916-17 służył w armii rosyjskiej – piechota, w stopniu plutonowego. W 1923 r. Pan Czelejewski ukończył kurs na pomocnika maszynisty, a w 1927 r. na maszynistę parowozu. Pod okupacją sowiecką pracował na kolei w Wołkowysku w okresie wrzesień-grudzień 1939 r.

Skany / fotografie: