LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Antoni Senski

13/06/1900 – 1940 (?)

IMIĘ:  Antoni

 

NAZWISKO: Senski

 

IMIĘ OJCA: Ignacy

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 13/06/1900

 

MIEJSCE URODZENIA: Tuchola (?)

 

DATA ŚMIERCI: 1940 (?)

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Mauthausen – Gusen

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Gajowy w leśnictwie Klonia Nadleśnictwo Zamrzenica

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie Mauthausen – Gusen gdzie zmarł w końcu roku 1940 lub na początku 1941.

Akta w sprawie o uznanie za zmarłego z 1950 r w posiadaniu Delegatury IPN-KŚZpNP w Bydgoszczy, sygnatura IPN By 197/412, sygnatura oryginalna Zg. 37/50

Źródła:
Inwentarz archiwalny IPN: https://inwentarz.ipn.gov.pl/showDetails?id=1404904&q=&page=59887&url=[|typ=0]

Indeks biograficzny leśników regionu kujawsko – pomorskiego poległych i pomordowanych w latach 1939 – 1956. Tadeusz Chrzanowski, Michał Sokołowski w : „Leśnicy dla Niepodległej” wyd. RDLP w Toruniu 2018

Skany / fotografie: