LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Józef Czwojda

03/07/1901 – 10/1939

IMIĘ:  Józef

 

NAZWISKO: Czwojda

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 03/07/1901

 

MIEJSCE URODZENIA: 

 

DATA ŚMIERCI: 10/1939

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Barbarka

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Leśniczy lasów prywatnych z Cichoradza

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Aresztowany przez Selbschutz w dn. 05.10.1939 r. Więziony w Forcie VII w Toruniu, zamordowany w trakcie masowej egzekucji w lesie na Barbarce w październiku 1939 r.

Źródło: Indeks biograficzny leśników regionu kujawsko – pomorskiego poległych i pomordowanych w latach 1939 – 1956. Tadeusz Chrzanowski, Michał Sokołowski w : „Leśnicy dla Niepodległej” wyd. RDLP w Toruniu 2018

Skany / fotografie: