LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Antoni Muszyński

07/12/1906 – 02/05/1945

IMIĘ:  Antoni

 

NAZWISKO: Muszyński

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 07/12/1906

 

MIEJSCE URODZENIA: 

 

DATA ŚMIERCI: 02/05/1945

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Dźwińsk (ZSRR)

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Leśniczy – sekretarz w Nadleśnictwie Czersk

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Aresztowany przez NKWD w lutym 1945 r. Deportowany do ZSRR wraz z leśniczym Leśnictwa Odry Bolesławem Pieczką. Zmarł w łagrze w Dźwińsku 2.05.1945 r

Upamiętniony kamieniem pamiątkowym z tablicą przy leśniczówce Okręglik w Giełdonie na terenie Nadleśnictwa Czersk

Skany / fotografie: