LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Feliks Ciechowski

26/04/1899 – 31/10/1945

IMIĘ:  Feliks

 

NAZWISKO: Ciechowski

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 26/04/1899

 

MIEJSCE URODZENIA: 

 

DATA ŚMIERCI: 31/10/1945

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Biełoreck (ZSRR)

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Leśniczy w Nadleśnictwie Dąbrowa

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Aresztowany przez Rosjan w marcu 1945 r gdy stanął w obronie córki. Wywieziony do łagru w ZSRR. Zginął w Biełorecku w październiku 1945 r.

Dziadek Grzegorza Ciechowskiego (Republika, Obywatel G.C.)

Skany / fotografie: