LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Anatol Hlebowicz

24/05/1899 – 19/09/1939

IMIĘ:  Anatol

 

NAZWISKO: Hlebowicz

 

IMIĘ OJCA: Jan

 

IMIĘ MATKI: Maria

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Steckiewicz

 

DATA URODZENIA: 24/05/1899

 

MIEJSCE URODZENIA: Wierchnietroickoje

 

DATA ŚMIERCI: 19/09/1939

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Wólka Orłowska, pow. Krasnystaw, woj. lubelskie

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Początkowo pracował w Lasach Państwowych w Toruniu, około 1928 roku podjął pracę w lasach prywatnych na Lubelszczyźnie, gdzie pracował jako inżynier leśnik i mierniczy.

Przed wojną pełnił funkcję leśniczego.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Anatol Hlebowicz, zmobilizowany zgodnie z przydziałem do wojsk artyleryjskich, kampanię wrześniową odbywał na stanowisku oficera ogniowego 4 baterii II dywizjonu 3 pułku artylerii lekkiej przydzielonego do 39 Dywizji Piechoty Rezerwowej. 39 DPRez jako straż przednia gen. Kruszewskiego spotkała się 18 września z oporem Niemców pod Krasnymstawem. Napotkawszy wroga 9 PP zaatakował go w nocy siłami batalionu piechoty wspartego 4 baterią 3 PAL i oddziału kawalerii 9 Pułku Ułanów. Natarcie początkowo miało powodzenie, jednak przeciwuderzenie niemieckie zza Wieprza odrzuciło o świcie oddziały polskie. Po zatrzymaniu ataku Niemców dowódca gen. Olbrycht rzucił do walki odwód dywizyjny – 95 PPRez płk Ducha. Natarcie miało powodzenie, nieprzyjaciel wycofał się na Krasnystaw. Walki wykazały jednak, że do zdobycia Krasnegostawu użyto zbyt mało sił. Przejściowy sukces został okupiony dużymi stratami – 86 zabitych i kilkuset rannych. Wśród poległych 19 września 1939 r. w miejscowości Wólka Orłowska był porucznik rezerwy Anatol Hlebowicz. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Krasnymstawie, w kwaterze wojskowej. Zginął, mając 40 lat.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Anatol Hlebowicz w 1908 r wstąpił do Państwowego Gimnazjum w Brześciu, naukę zaś kontynuował w Grodnie. Po studiach w SGGW w Warszawie w okresie 1921 – 1927 został inżynierem leśnikiem. Pracę dyplomową napisał na temat ”Czynniki wydajności materiałów tartych i ich krytyka”. Na dyplomie SGGW z dnia 22 marca 1927 r. widnieją podpisy rektora uczelni Władysława Grabskiego i dziekana Wydziału Leśnego Adama Schwarza.

źródło : „Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Żołnierze września”, Tadeusz Kryska-Karski, „Straty korpusu oficerskiego 1939-1945”, Londyn, 1996

Skany / fotografie:

źródło : Archiwum RDLP w Toruniu